Termeni şi condiţii

Atenționare

 Psihomedical Consult SRL nu poate fi făcut răspunzator în nicio măsură, pentru nicio daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate pe site.

Termeni si condiții de acces a site-ului.

În situația în care doriți să accesați site-ul www.psihomedical.ro  , sunteți ținuți să respectați termenii și condițiile impuse de către proprietarul site-ului.
Orice acces la site-ul www.psihomedical.ro va fi considerat, de acum încolo, o acceptare a termenilor si condițiilor conținute în documentul de mai jos.

Acest website este menținut și actualizat de Societatea (?)

1. Protectia proprietatii intelectuale
2. Utilizarea continutului site-ului

3. Acces
4. Modificări aduse site-ului
5. Exonerare de răspundere
6. Schimbarea termenilor
7.
Publicitatea și continutul furnizat de terți
8. Forța majoră

9. Lege aplicabile si jurisdictie
10. Notificări

Termenii prezentului document au fost implementați de la data de ……………

1. Protecția proprietatii intelectuale

Conținutul și designul site-ului  precum și orice alt material având legatură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice alta modalitate, aparțin Psihomedical Consult SRL  și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele postate pe site fără  permisiunea  scrisă din partea noastră.

2. Utilizarea conținutului
Puteți copia și printa Conținutul site-ului doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intentie comercială. Conținutul site-ului, indiferent de secțiune,  nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.
Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa solicitării și obținerii, în prealabil,  a unei permisiuni scrise din partea noastră.
a. reproducerea sau stocarea conținutului  site-ului, precum și trimiterea acestui conținut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea  acestora în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Psihomedical Consult SRL.
c. îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor  asupra Conținutului site-ului.
Orice utilizare a conținutului site-ului, în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă.

3. Acces
 PSIHOMEDICAL CONSULT SRL are dreptul să permită unor entități terțe postarea de materiale informative, comunicate, publicitate pentru evenimente viitoare din domeniul medicinei, recenzii asupra publicațiilor privind  medicina în general și psihiatria în special, în condițiile contractuale agreate cu aceste entități, care vor conține, fără a se limita, condițiile în care utilizatorii site-ului vor avea acces . Condițiile specificate la pct. 1 și pct.2 de mai sus se aplică mutatis mutandis și informațiilor postate pe site de către entități terțe, cu acordul expres al PSIHOMEDICAL CONSULT SRL.


4. Modificări aduse site-ului
PSIHOMEDICAL CONSULT SRL își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului site-ului. De asemenea, PSIHOMEDICAL CONSULT SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său continut.

5.Exonerare de răspundere
Deși în fiecare moment se fac eforturi pentru asigurarea calitații și corectitudinii informațiilor publicate in site, PSIHOMEDICAL CONSULT SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privinta conținutului său și nu poate fi ținut răspunzător , pentru nicio dauna, pricinuită direct sau indirect, prin utilizarea site-ului www.psihomedical.ro ,  acordul dvs. de exonerare de răspundere fiind considerat implicit.

6. Schimbarea termenilor prezentului acord

PSIHOMEDICAL CONSULT SRL este indreptatit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalitați, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci cand acesti termeni se vor modifica însa PSIHOMEDICAL CONSULT SRL vă va notifica  prin publicarea în prima pagină a siteului, a comentariului schimbarilor intervenite.Accesul în site și folosirea serviciilor PSIHOMEDICAL CONSULT SRL dupa momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbarile pe prima pagina a siteului implică  acceptarea dvs. asupra noilor termeni ai prezentului acord.

7.Publicitatea și continutul furnizat de terți

Parti ale continutului inclus in site-ul www.psihomedical.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care PSIHOMEDICAL CONSULT SRL are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, in interiorul continutului site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. PSIHOMEDICAL CONSULT SRL nu este responsabil in nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, PSIHOMEDICAL CONSULT SRL nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere de către autori.

8. Forta Majora
PSIHOMEDICAL CONSULT SRL,  colaboratorii săi precum și orice furnizori de informații pe site-ului  nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întarziere sau eroare in continutul publicat pe site cauzate direct sau  indirect de evenimente care nu depind de voința  acestora.. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic , lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele PSIHOMEDICAL CONSULT SRL, erorile de operare, grevă, etc.

9. Legea care guverneaza acordul
Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care le produce acesta vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care ar rezulta din folosirea site-ului www.psihomedical.ro.ro și/sau din încălcarea condițiilor impuse de PSIHOMEDICAL CONSULT SRL va fi adus spre soluționare în fața instanțelor române.


10. Notificări  Orice notificare către PSIHOMEDICAL CONSULT SRL în legătură cu site-ul www.psihomedical.ro  trebuie trimisă in scris, accesând datele de contact  identificate pe pagina web.