Politica de confidențialitate

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dv. doriți să le faceți în cadrul PSIHOMEDICAL CONSULT. Prin solicitarea dv. de a efectua investigații în cadrul cabinetului nostru, va exprimați acordul că datele dv să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Va rugăm că înainte de efectuarea investigațiilor să va informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform stadardelor dorite de către dv., eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respectă o obligație legală la care suntem supuși, ce de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competențe în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc . Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății.   PSIHOMEDICAL CONSULT nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în scopul în care datele dv. au fost colectate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să va anunțăm direct, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ul nostru.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către PSIHOMEDICAL CONSULT. În cazul în care se întâmplă ca un pacient/tutore/aparținător să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colecatate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri de orice fel, inclusiv în comunicările comerciale.

În momentul colectării datelor dvs. cu caracter personal, vi se vor transmite informații cu privire la :

  • a) identitatea şi datele de contact ale persoanei care colectează/prelucrează datele transmise de dvs.;
  • b) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
  • c) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
  • d) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  • e) existenţa dreptului de a solicită operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
  • f) existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
  • g) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
  • h) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoană vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
  • orice altă informație relevantă solicitată de dvs.   

Încercăm să  limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele dvs. personale nu vor fi  transferate către terțe părți, cu excepția Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Națională, medicilor de familia, altor unități medicale și numai  atunci când ne incumbă  obligația legală de comunicare . Datele dvs. vor fi transferate cu respectarea limitelor impuse de lege.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizăm sesiuni interne de discuții în legătură cu Protecția datelor cu caracter personal.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele dvs. cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale. La cererea dumneavoastră, vom confirmă dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care va privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important și va comunicăm pe acesta cale că doar titularul/tutotele/aparținătorul desemnat  are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. Cererile primite prin e-mail sau telefonic nu vor fi luate în considerare, fiind necesară prezența dvs. fizică pentru transmiterea datelor personale colectate de noi, în procedura medicală.

Aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Dacă veți exercită acest drept, vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), această prelucrare va continuă. Dacă exercitați acest drept înainte accesarea serviciilor medicale oferite de noi, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile solicitate, deoarece fără a va identifica în mod real  nu puteți accesa serviciile noastre.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifică datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicități recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail  psihomedical.consult@gmail.com.

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care va vom comunica eventuală întârziere.

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, nouă versiune va fi publicată la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Această notă de informare este elaborată în temeiul Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)