Confidentialitate

Specialiştii noştri respectă cu stricteţe regulile privind păstrarea confidenţialităţii în cadrul relaţiilor terapeutice. Acest lucru este aboslut necesar pentru siguranţa persoanei şi calitatea alianţei terapeutice.

Informaţiile obţinute în urma activităţilor profesionale (subiecte abordate şi probleme discutate, multe referitoarea la  aspect de viaţă foarte personale, strategii terapeutice, rezultate ale evaluărilor diagnostic, tratament, evoluţie) se afla sub protectia relatiei speciale dintre medic/ psiholog/ psihoterapeut şi pacient/client.

Divulgarea de către medici sau psihologi/psihoterapeuţi a unor informaţii ce le-au fost încredinţate de către client sau de care au luat cunoştinţă în virtutea profesiei, este interzisă, dacă acest lucru este de natură a încălca clauza confidenţialităţii. Prin urmare, nu vom furniza terţilor informaţii legate de client, fără acordul acestuia, excepţie făcând următoarele situaţii: protecţia sănătăţii publice, prevenirea unui pericol iminent sau prevenirea săvârşirii unei fapte penale.

Informaţiile despre dumneavoastră nu pot fi divulgate fără acordul dumneavoastra în prealabil, excepţie făcând situaţiile în care suntem obligaţi prin lege.

Dacă este necesară consultarea un alt medic sau psihoterapeut privind cazul dumneavoastră nu vă vom divulga identitatea, iar consultantul va păstra informaţia confidenţială.

Site-ul cabinetului Psihomedical Consult – www.psihomedical.ro – este oferit in scopuri de informare.

Toate datele colectate in cursul vizitelor la cabinetul nostru sau pe site-ul nostru sunt procesate conform prevederilor legale valabile in statul in care este intretinut acest site, respectiv Romania.

Ne preocupa protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dvs. personale si ne angajam sa nu dezvaluim nicio informatie cu privire la vizitele dvs. la cabinet sau pe acest site, exceptand situatiile legale, si nici sa transmitem vreunui tert datele dvs. personale introduse in sistemul nostru sau de catre dvs. pe site conform prezentului document.