Psihoterapii de familie

Terapia sistemică de familie implică prezența în terapie a cel puțin doi membri ai familiei respective. Ideea fundamentală pe care s-a edificat terapia familială sistemică, este aceea că familia reprezintă o unitate interactivă, afectată de generațiile trecute, și care, operează cu un set de principii unificatoare.
Ideea fundamentală a acestui tip de psihoterapie are la bază un principiu din teoria sistemelor și cibernetică: Întregul este mai mare decât suma părților sale; toate elementele unui sistem sunt interdependente. Orice modificare la un nivel al sistemului influențează întregul sistem.

Familia, ca sistem este supusă şi ea acestui principiu. Fiecare membru al familiei influenţează şi este influenţat modul de funcţionare a celorlalţi membrii dar şi a întregii familii. De asemenea adulţii aduc, în familia nou constituită, caracteristici şi tipare din familia de origine care pot avea efecte pozitive şi negative asupra tuturor membrilor şi a structurii noii familii.

Principalele caracteristici ale psihoterapiei de familie sunt:

Terapia sistemică, spre deosebire de alte psihoterapii, nu are o procedură fixă ci aplică tehnici interactive, responsive, reflexive în relație cu prezentarea clientilor. Terapeuții sistemici sunt interesați de sistemul lărgit care formează contextul pentru apariția și dezvoltarea simptomelor. Tot procesul terapeutic, de la prima până la ultima întâlnire cu terapeutul, este un proces de descoperire. Membrii familiei sunt ghidaţi de terapeut în a-şi conştientiza propriile trăiri, imagini de sine, percepţii reciproce, gânduri şi atitudini nemărturisite pe care le au unii faţă de alţii.
Fiecare află lucruri relevante despre sine şi ceilalţi, iar vindecarea vine tocmai din acest proces de cunoaştere care creşte şi se dezvoltă în interiorul sistemului, ducând iniţial la dezechilibrul lui iar apoi la recalibrarea lui pe baze noi.
Prin tehnici specifice de terapie sunt modificate patternurile comportmentale dezadaptative anterioare. Totul are loc într-un cadru profesionist care asigură găsirea soluţiilor în acord cu specificul fiecărei familii, ideile şi experienţele trăite, cu supervizarea de către psihoterapeut.
O familie cu bună funcționalitate este o familie în care fiecare membru are posibilitatea să-și manifeste individualitatea, fiind în același timp în armonie cu sine și cu ceilalți!

Orice cuplu care întampină dificultăţi în diferite domenii ale vieţii, se pot adresa unui psihoterapeut de cuplu.
Cei doi pot ajunge să înţeleagă mai bine cum funcţioneaza un cuplu ca sistem, ce dificultăţi de comunicare şi relaţionare pot apărea şi cum pot fi remediate.
Intr-un cadru de siguranţă şi confidenţialitate participanţii îşi vor putea expune situaţii din viaţa de cuplu, pe care simt că nu le mai pot gestiona singuri.

In psihoterapie pot fi găsite soluţii la problemele apărute, altele decât cele găsite de fiecare membru individual.
Sentimentele de vinovăţie, neputinţă, furie, sunt aduse la suprafaţă, exprimate, iar persoanele înţeleg mai bine situaţia şi li se relevă noi alternative.
In cadrul psihoterapiei, membrii cuplului au posibilitatea clarificării sentimentelor.
Interesul principal rămâne centrat asupra conştientizării, exprimării şi acceptării propriilor sentimente de către celalalt membru al cuplului.
Fiecare persoană va avea posibilitatea să-şi reevalueze propriul său sistem de valori în concordanţă cu ceea ce simte şi cu ceea ce descoperă despre sine, renunţând la valori impuse de-a lungul experienţei de viaţă.

Fiecare membru are ocazia să înţeleagă mai multe despre feminitate-masculinitate; intimitatea, sexualitatea, comunicarea, limitele în comportament sunt aspecte pe care cei doi le vor conştientiza şi le vor reanaliza pe parcursul terapiei, din perspectiva cuplului şi a nevoilor acestuia, ca entitate distinctă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *